Nyheter & press


Skogssällskapet

Om oss i media

Om oss

Skogssällskapet är en allmännyttig stiftelse som arbetar för hållbar utveckling av skog och mark. Vi finns i Sverige, Finland, Lettland och Litauen.

Våra skogsförvaltare hjälper skogsägare att utveckla skogsfastigheter, så att de når sin fulla potential. Målet är att berika skogarna på olika värden, och att bruka skogen hållbart – ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Som fristående stiftelse, utan ägarintressen i sågverk eller industri, utgår vi från varje skogsägares egna mål i skötseln av deras skogar.

I Sverige har vi 23 kontor över hela landet – från Vilhelmina i norr till Hässleholm i söder. Huvudkontoret ligger i Göteborg. I Finland har vi kontor i Ingå, i Lettland i Cēsis och Ludza och i Litauen i Kaunas. 

Kontaktpersoner

Ulrika Lagerlöf
Kommunikationsansvarig, Skogssällskapet
Ulrika Lagerlöf
Calle Nordqvist
Vd Skogssällskapet
Calle Nordqvist
Anna-Karin Santonen Öjerskog
HR-chef, Skogssällskapet
Anna-Karin Santonen Öjerskog
Ansvarig för Skogssällskapets rekrytering och HR-frågor.
Pontus Larsson
Produktions- och virkeschef, Skogssällskapet
Pontus Larsson
Karin Fällman
Hållbarhetschef, Skogssällskapet
Karin Fällman
Ansvarig för Skogssällskapets anslagsprocess och hållbarhetsarbete.
Staffan Mattsson
Skoglig verksamhetsutvecklare, Skogssällskapet
Staffan Mattsson
Certifieringsansvarig
Per Bergenheim
Marknadschef samt affärsområdeschef Baltikum
Per Bergenheim
Chef för Skogssällskapets marknadsavdelning samt affärsområdeschef för verksamheten i Baltikum.
Carl Kling
Chef investeringar och fastighetsutveckling, Skogssällskapet
Carl Kling
Leder arbetet med investeringsstöd och fastighetsutveckling.
Ulrik Abelson
Fastighetskonsult, Skogssällskapet
Ulrik Abelson
Björn Sprängare
Styrelseordförande
Björn Sprängare
Styrelseordförande Stiftelsen Skogssällskapet