Nyheter & press


Skogssällskapet

Död ved spelar en avgörande roll för den biologiska mångfalden och många av våra rödlistade skogslevande arter är beroende av den. Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet

_DSC6125.JPG

Död ved. Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:7288kb