Nyheter & press


Skogssällskapet

Tabell med svar per län.xlsx

Tabell med antal svarande kommuner i varje län samt hur många kommuner i varje län som svarade vad på Skogssällskapets kommunenkät.
Filtyp:xlsx
Licens:Media use
Storlek:19kb