2020-03-11 10:06Pressmeddelande

14,5 miljoner till barkborrar, skogens kol och digitala kantzoner

Gran sedd underifrån. Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet

Skogssällskapets utlysning är avslutad och 13 projekt inom tillämpad skogsforskning, kunskapsutveckling och kommunikation får nu anslag. Totalt 14,5 miljoner kronor delas ut.

Bland projekten som får anslag finns två som tittar närmare på granbarkborreangreppen.

– Det ena projektet, som bedrivs vid Skogforsk, handlar om att utvärdera hur väl sök och plock under vintern fungerar som metod, berättar Karin Fällman, hållbarhetschef på Skogssällskapet.

I det andra projektet, där Sveriges lantbruksuniversitet står bakom ansökan, ska man titta närmare på sambanden mellan naturvårdsavsättningar och risken för barkborreangrepp.

– Det är ett ämne som diskuterats flitigt senaste året, och där tongångarna i debatten bitvis varit ganska höga. Här är det viktigt med forskning som ger underlag att föra en konstruktiv och kunskapsbaserad diskussion, säger Karin Fällman.

Ett annat omdiskuterat ämne är skogens och skogsbrukets roll i klimatomställningen, och vilka effekter olika skogsbruksåtgärder har på koldioxidbindning och utsläpp.

– Vi ger anslag till Skogforsk som ska bedriva ett större syntesprojekt om skogens klimatnytta. När man tittar på kolets kretslopp i skogen kommer olika forskare ofta till motstridiga slutsatser om utsläpp och kolinbindning, något som leder till förvirring om hur skogen bör skötas för att göra störst klimatnytta. Syftet med projektet är att undersöka vad det är som ligger bakom dessa motstridiga slutsatser, och att öka förståelsen för vad som händer i skogen ur ett kolinbindningsperspektiv och vilken påverkan eller nytta olika åtgärder har, berättar Karin Fällman.

Två projekt inom digitalisering får anslag, ett som handlar om digitaliserad naturvårdsuppföljning och ett som handlar om att använda laserdata för att digitalt kunna avgränsa kantzoner till vattendrag. Vid Mittuniversitetet ska ett projekt bedrivas som undersöker hur vedlevande svampar påverkas av fragmentering av skogen. Lunds universitet får anslag för att titta närmare på hur den ökade andelen barrskog i södra Sverige påverkar brunfärgningen av sötvatten. Skogssällskapet ger också anslag till ett projekt vid Skogforsk där Skogssällskapets egen fastighet Åryd utanför Växjö ska användas för att anlägga ett demonstrationsförsök med tall.

– På Skogssällskapet är vi oerhört stolta över att vi varje år kan ge anslag till tillämpad forskning inom aktuella områden som gör skillnad för hur vi sköter dagens och framtidens skogar. Det är något alla våra kunder också är en del av, eftersom vi återinvesterar avkastningen från våra verksamheter i kunskapsutveckling, säger Karin Fällman.

Sedan tidigare har Skogen i Skolans regionala verksamhet samt ett anslag till studiestöd till studenter från Baltikum inom Euroforester masterprogram beviljats medel i 2019 års utlysning.

Se listan med de projekt som fått anslag på skogssallskapet.se


Om Skogssällskapet

På Skogssällskapet gör vi det enklare att äga skog. Vi hjälper skogsägare i Sverige, Finland, Lettland och Litauen att utveckla sina skogsfastigheter. Vi är fristående från ägarintressen i sågverk och industrier och skräddarsyr vår skogsförvaltning utifrån varje skogsägares egna mål med skogsfastigheten. Målet är att berika skogarna på olika värden, och att bruka skogen hållbart – ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. I Sverige har vi 23 kontor över hela landet – från Vilhelmina i norr till Hässleholm i söder. Huvudkontoret ligger i Göteborg. I Finland har vi kontor i Ingå, i Lettland har vi kontor i Cēsis och i Ludza, och i Litauen i Kaunas. Skogssällskapet ägs av en allmännyttig stiftelse som delar ut avkastningen till forskning om skog och naturvård, ca 15 miljoner kronor per år.

Kontaktpersoner

Ulrika Lagerlöf
Kommunikationsansvarig, Skogssällskapet
Ulrika Lagerlöf
Karin Fällman
Hållbarhetschef, Skogssällskapet
Karin Fällman
Ansvarig för Skogssällskapets anslagsprocess och hållbarhetsarbete.

Relaterad media