2020-08-31 08:25Pressmeddelande

19 miljoner kronor att ansöka om för skogsforskning

Skogsbäck. Foto: MostphotosFoto: Mostphotos

Nu är Skogssällskapets årliga utlysning öppen. Tillsammans med fyra närstående stiftelser utlyses 19 miljoner kronor, varav 15 miljoner kronor kommer från Stiftelsen Skogssällskapet.

– Under året har mycket fokus legat på medicinsk forskning kopplat till coronaviruset. Forskare som jag har pratat med har uttryckt en oro för att det kan bli svårare att få finansiering för långsiktig forskning, inom till exempel skog och naturvård, i pandemins spår. Men den forskningen är ju minst lika viktig som tidigare i byggandet av en bioekonomi. Därför känns det extra bra i dag när det är dags för vår årliga utlysning att vi har möjligheten att dela ut en rejäl summa pengar till skogsforskningen, säger Karin Fällman, hållbarhetschef på Skogssällskapet.

Skogssällskapet finansierar forskning, kommunikation och kunskapsspridning inom skogshushållning och naturvård. Alla som tillhör universitet, högskolor, forskningsinstitut och lärosäten i Sverige och Finland inbjuds att söka medel. Ideella organisationer kan söka medel om projektet ifråga kommer att bedrivas enligt vetenskapliga metoder eller, inom naturvårdens områden, på annat sätt bidrar till stiftelsens ändamål. Utlysningen är öppen fram till 12 oktober. Utlysningen från Skogssällskapets närstående stiftelser är öppen till 15 november.

Läs mer och ansök på Skogssällskapets webbplats

Anslag från Skogssällskapets närstående stiftelser:

  • Hildur och Sven Wingquists stiftelse för skogsvetenskaplig forskning delar ut 1,7 miljoner kr.
  • Stiftelsen Stina Werners fond delar ut 1 miljon kr.
  • Stiftelsen Anna och Gunnar Vidfelts fond för biologisk forskning delar ut 800 000 kr.
  • Stiftelsen Petersson-Grebbe delar ut 600 000 kr.


Om Skogssällskapet

På Skogssällskapet gör vi det enklare att äga skog. Vi hjälper skogsägare i Sverige, Finland, Lettland och Litauen att utveckla sina skogsfastigheter. Vi är fristående från ägarintressen i sågverk och industrier och skräddarsyr vår skogsförvaltning utifrån varje skogsägares egna mål med skogsfastigheten. Målet är att berika skogarna på olika värden, och att bruka skogen hållbart – ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. I Sverige har vi 23 kontor över hela landet – från Vilhelmina i norr till Hässleholm i söder. Huvudkontoret ligger i Göteborg. I Finland har vi kontor i Ingå, i Lettland har vi kontor i Cēsis och i Ludza, och i Litauen i Kaunas. Skogssällskapet ägs av en allmännyttig stiftelse som delar ut avkastningen till forskning om skog och naturvård, ca 15 miljoner kronor per år.

Kontaktpersoner

Ulrika Lagerlöf
Kommunikationsansvarig, Skogssällskapet
Ulrika Lagerlöf
Karin Fällman
Hållbarhetschef, Skogssällskapet
Karin Fällman
Ansvarig för Skogssällskapets anslagsprocess och hållbarhetsarbete.