2020-06-30 05:43Pressmeddelande

Både ljusglimtar och orosmoln på virkesmarknaden

Slingrande skogsväg. Foto: MostphotosSlingrande skogsväg. Foto: Mostphotos

På vissa sätt hoppfullt men med stora utmaningar. Så kan man beskriva virkesmarknaden just nu, säger Skogssällskapets produktions- och virkeschef Pontus Larsson, efter en vår som präglats av ett enda ord: corona.

När samhällen världen över stängde ner under slutet av mars och april såg prognoserna för virkesmarknaden allt annat än ljusa ut. Sågverk och massabruk gjorde sig redo för permitteringar och produktionsstopp. Men under maj månad såg det ut som att de värsta farhågorna kanske inte skulle behöva besannas.

– Den lågkonjunktur som vi såg runt knuten i mars har förflyttats framåt i tiden, och effekterna av coronakrisen har inom vissa områden varit mildare än vad som först befarats. Men det är stor sannolikhet att effekterna i ekonomin kommer längre fram, säger Pontus Larsson.

En tendens som märktes redan i april, och som sedan har fortsatt, är att bygghandel och hemmasnickeri har fått ett uppsving som en effekt av att människor spenderar mer tid hemma och renoverar.

– Efterfrågan på sågade trävaror är hög, och de flesta sågverken är nu tillbaka i normal produktion, så här rullar flödet på bra med låga lager vilket lett till vissa prishöjningar på sågade trävaror, berättar Pontus Larsson.

På massavedssidan är situationen mer utmanande. Här har marknaden mer tydligt påverkats negativt av coronakrisen.

– Kartong och sanitetsprodukter går fortsatt bra, men försäljningen av produkter som exempelvis pocketböcker och tidningar har minskat, bland annat en effekt av att människor reser mindre. En stor del av försäljningen sker när människor är på resande fot, berättar Pontus Larsson.

Kombinerat med olika driftsstörningar i produktionen, där vissa störningar är relaterade till coronakrisen och andra inte, har gjort att det finns ett överskott av massaved på marknaden vilket har pressat ner priserna i vissa regioner under våren. Det är framförallt barr- och granmassaved som det finns överskott av, där de pågående angreppen av granbarkborre ytterligare ökar på utbudet.

– Barkborreangreppen tvingar fram avverkningar i framförallt norra delarna av Götaland och Svealand, säger Pontus Larsson.

Läs hela intervjun med Pontus Larsson på Skogssällskapets webb


Om Skogssällskapet

På Skogssällskapet gör vi det enklare att äga skog. Vi hjälper skogsägare i Sverige, Finland, Lettland och Litauen att utveckla sina skogsfastigheter. Vi är fristående från ägarintressen i sågverk och industrier och skräddarsyr vår skogsförvaltning utifrån varje skogsägares egna mål med skogsfastigheten. Målet är att berika skogarna på olika värden, och att bruka skogen hållbart – ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. I Sverige har vi 23 kontor över hela landet – från Vilhelmina i norr till Hässleholm i söder. Huvudkontoret ligger i Göteborg. I Finland har vi kontor i Ingå, i Lettland har vi kontor i Cēsis och i Ludza, och i Litauen i Kaunas. Skogssällskapet ägs av en allmännyttig stiftelse som delar ut avkastningen till forskning om skog och naturvård, ca 15 miljoner kronor per år.

Kontaktpersoner

Ulrika Lagerlöf
Kommunikationsansvarig, Skogssällskapet
Ulrika Lagerlöf
Pontus Larsson
Produktions- och virkeschef, Skogssällskapet
Pontus Larsson