2020-06-02 12:26Pressmeddelande

Fortsatt prisuppgång för skogs­mark – nedåt för virke

Skotare. Foto: Thomas AdolfsénFoto: Thomas Adolfsén

Skogsmarks­priserna fortsätter att stiga i hela landet samtidigt som virkespriserna sjunker. Det berättar Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson. 

Det senaste årets höga prisnivåer på fastigheter har inte stannat av. Färska siffror för Skogssällskapets Skogsindex visar tvärtom att skogsmarkpriserna i stort sett har fortsatt att stiga i hela Sverige mellan september och mars i år. 

– Det finns en stor efterfrågan och en stark investeringsvilja. Det fundamentala är att utbudet på skogsfastigheter är relativt lågt och att ränteläget är fortsatt fördelaktigt. Den låga räntan gör att framförallt befintliga skogsägare tar chansen att utöka sitt innehav, men även personer som inte äger skog sedan tidigare ser skogen som ett bra placeringsalternativ nu, säger Ulrik Abelson, fastighetskonsult på Skogssällskapet.

Även trenden med vikande priser på virke håller i sig. Enligt Ulrik Abelson har virkespriserna och avkastningsvärdet sjunkit överlag i Sverige, framförallt på sågtimmer och massaved. Det hänger ihop med en allmän konjunkturförsvagning och en snedfördelning på tillgång och efterfrågan, där granbarkborrens härjningar bidragit till att öka utbudet av grantimmer.

När det gäller prognosen framåt är det svårt att inte ta coronapandemin i beaktande. 

– Exakt hur coronakrisen kommer att påverka priserna på virke och skogsmark är svårt att säga, men man bör räkna med att det blir en sättning på marknaden där en minskad efterfrågan på virke kommer att pressa ner priserna. Coronaeffekten kommer mest troligt också smitta av sig på fastighetsmarknaden med antingen stillastående eller backande skogsmarkspriser.

Ulrik Abelson menar att trots att mycket pekar på att konjunkturen kommer att försvagas och skapa en mer orolig framtid finns det mycket som tyder på att intresset för skogen på sikt kommer att öka.

– Nu är marknaden allmänt lite osäker och skakig, men förutsatt att allt kommer igång igen så småningom så tror vi att fler och andra typer av aktörer kommer att söka sig till skogen för investeringar – institutioner och företag som är intresserade av att sprida sina risker, men också enskilda investerare som söker en trygg, stabil och långsiktig investering i en tid då aktiemarknaden svajar. Jag ser trots allt positivt på skogsmarknadens framtida utveckling, säger han. 

Läs artikeln på Skogssällskapets webb


Om Skogssällskapet

På Skogssällskapet gör vi det enklare att äga skog. Vi hjälper skogsägare i Sverige, Finland, Lettland och Litauen att utveckla sina skogsfastigheter. Vi är fristående från ägarintressen i sågverk och industrier och skräddarsyr vår skogsförvaltning utifrån varje skogsägares egna mål med skogsfastigheten. Målet är att berika skogarna på olika värden, och att bruka skogen hållbart – ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. I Sverige har vi 23 kontor över hela landet – från Vilhelmina i norr till Hässleholm i söder. Huvudkontoret ligger i Göteborg. I Finland har vi kontor i Ingå, i Lettland har vi kontor i Cēsis och i Ludza, och i Litauen i Kaunas. Skogssällskapet ägs av en allmännyttig stiftelse som delar ut avkastningen till forskning om skog och naturvård, ca 15 miljoner kronor per år.

Kontaktpersoner

Ulrika Lagerlöf
Kommunikationsansvarig, Skogssällskapet
Ulrika Lagerlöf
Ulrik Abelson
Fastighetskonsult, Skogssällskapet
Ulrik Abelson