2019-11-27 06:53Pressmeddelande

Mindre skog för pengarna i hela landet

Granskog. Härjningarna av granbarkborren pressar virkesmarknaden. Foto: Ulrika Lagerlöf/SkogssällskapetHärjningarna av granbarkborren pressar virkesmarknaden. Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet

Skogsmarkspriserna fortsätter att stiga i hela landet. Samtidigt sjunker virkespriserna och konjunkturen ser ut att mattas av. Du får alltså betala mer för skogen, i relation till vad du får, visar Skogssällskapets Skogsindex. Ändå fortsätter intresset för att investera i skog att vara högt.

Det senaste årets höga skogsfastighetspriser ser fortfarande inte ut att ha nått sin kulmen. Priserna på skogsmark bedöms rent generellt ha ökat i hela landet sedan i mars till tidig höst i år. Enligt Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson beror detta bland annat på att ränteläget är fortsatt fördelaktigt och att fastighetsutbudet är förhållandevis skralt.

– Lågränteläget gör det intressant för redan befintliga skogsägare att köpa mer skog, men det är också så att personer som inte har ägt skog tidigare ser skogen som ett bra placeringsalternativ nu. Dessutom är det alltjämt ett ganska begränsat utbud på marknaden i förhållande till antalet spekulanter, vilket ytterligare kan skruva upp priserna, berättar Ulrik Abelson.

Samtidigt sjunker virkespriserna. Nedgången har skett i flera etapper där en första prissänkning syntes redan i våras och ytterligare prissänkningar har skett under hösten.

– Det är en allmän konjunkturavmattning som också påverkar skogsindustrin.  Bilden vi ser är en vikande efterfrågan och sänkta priser på trävaror och cellulosaprodukter. Vi har även sett att en del sågverk börjar få det tufft med den löpande lönsamheten. Vissa sågenheter har redan dragit ner på sin kapacitet, andra enheter stängs helt och hållet, säger han.

Det här gör att Skogssällskapets Skogsindex, som visar kvoten mellan marknadspriser på skogsmark och avkastningsvärdet för skogen, stiger i hela landet. Du får alltså betala mer för skogen, i relation till vad du får ut i form av avkastning från den.

Granbarkborren pressar virkesmarknaden

En förklaring till den allt svalare prisbilden på virket, bortsett från konjunkturförändringar, är härjningarna av granbarkborren. De omfattande problemen har lett till ett stort utbud av grantimmer med kvalitetskador och som i sin tur pressar marknaden.

Men även om prisbilden just nu ser ut att mattas av understryker Ulrik Abelson att prisförändringarna än så länge är ganska marginella. Hur nästa år kommer att bli menar han dock är svårt att säga. 

–  Prognosen är att vi går in i en lågkonjunktur vilket normalt sett brukar leda till lägre virkespriser som även smittar av sig på skogsmarkspriserna där prisökningen avtar. Samtidigt har vi ett fortsatt lågt ränteläge som fungerar som en helt ny spelbricka. Det gör att ingen riktigt vet vad som kommer att hända med fastighetspriserna. Det återstår att se, säger han.


Om Skogssällskapet

Skogssällskapet är en allmännyttig stiftelse som arbetar för hållbar utveckling av skog och mark. Vi finns i Sverige, Finland, Lettland och Litauen. Våra skogsförvaltare hjälper skogsägare att utveckla skogsfastigheter, så att de når sin fulla potential. Målet är att berika skogarna på olika värden, och att bruka skogen hållbart – ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Som fristående stiftelse, utan ägarintressen i sågverk eller industri, utgår vi från varje skogsägares egna mål i skötseln av deras skogar. I Sverige har vi 23 kontor över hela landet – från Vilhelmina i norr till Hässleholm i söder. Huvudkontoret ligger i Göteborg. I Finland har vi kontor i Ingå, i Lettland har vi kontor i Cēsis och Ludza, och i Litauen i Kaunas.

Kontaktpersoner

Ulrika Lagerlöf
Kommunikationsansvarig, Skogssällskapet
Ulrika Lagerlöf
Ulrik Abelson
Fastighetskonsult, Skogssällskapet
Ulrik Abelson