2021-09-22 08:23Pressmeddelande

Ökade granbarkborreangrepp i Dalarna – håll koll och agera i tid

Ung och gammal generation granbarkborre. Foto: Mats Carlén/SkogsstyrelsenFoto: Mats Carlén/Skogsstyrelsen

Granbarr som färgas roströda och brunt borrmjöl nere vid granens rötter – det kan vara tecken på att trädet är angripet av granbarkborren. Angreppen blir allt mer omfattande i Dalarna, och Skogssällskapet vill nu uppmana alla skogsägare att hålla koll på sin skog.

– Det är enormt stora värden som går till spillo om man inte håller koll och agerar i tid, berättar Rickard Undevik, skogsförvaltare på Skogssällskapet i Falun.

Den lilla granbarkborren ser högst oansenlig ut, men har sedan den torra sommaren 2018 orsakat skador för miljardbelopp i de svenska skogarna.

– Vi ser nu att angreppen i södra Dalarna blir allt mer omfattande. Längs hela Dalälven har vi stor andel granskog, så även uppåt Gagnef, Borlänge och Leksand ökar barkborreangreppen, berättar Rickard Undevik.

– I södra Sverige har man under årtionden varit vana vid granbarkborreangrepp, men Dalarna har tidigare varit ganska förskonat, säger Lennart Nilsson, även han skogsförvaltare på Skogssällskapet i Falun.

Lennart Nilsson och Rickard Undevik inventerar nu skogarna åt Skogssällskapets kunder i Dalarna, och ser att angreppen ökat under sommaren.

– Vid varma och torra somrar, som årets, svärmar barkborren två gånger. Då måste man hålla koll under hela sommaren och hösten för att så snabbt som möjligt upptäcka nya skador, säger Lennart Nilsson.

Första svärmningen sker på våren, när temperaturen stiger över 18 grader. Då vaknar övervintrande granbarkborrar och flyger ut för att leta upp ett träd att lägga sina ägg i. Gångarna som barkborren gräver i barken skadar trädet så allvarligt att det ofta dör.

Den nya generationen granbarkborrar som kläcks under sommaren hinner sedan ofta svärma på sensommaren, och då uppstår skador på nya träd. 

– Nu är det viktigt att hålla koll under hösten och agera snabbt, så att skadade träd avverkas och transporteras bort så snart som möjligt. Ju snabbare man agerar, desto större chans att rädda virkesvärden och därmed ekonomiska värden, säger Rickard Undevik.

– Dessutom minskar risken för nya angrepp om de skadade träden snabbt transporteras ut ur skogen, eftersom borrarna övervintrar under barken. Har du inte tid att inventera din skog regelbundet, se till att ta hjälp, avslutar Lennart Nilsson.

Så känner du igen ett nyligen angripet träd:

  • Brunt borrmjöl som samlats i fickor i barken och vid trädets rötter (stambasen)
  • Gröna barr på marken
  • Rinnande kåda som tårar utmed stammen
  • Små ingångshål i barken
  • Efter några månader börjar granens barr ändra färg och bli roströda, ett tecken på att trädet dör. Börja med att leta efter nya angrepp i närheten av tidigare angripna träd.

Fakta om granbarkborren:

Granbarkborren angriper framförallt granar som av någon anledning har ett nedsatt försvar – som vindfällen eller granar som drabbats av torkstress. Blir de tillräckligt många i antal börjar dock granbarkborren angripa även frisk skog, något som inträffade efter den extremt torra sommaren 2018. Då hade mängden torkstressade granar gjort att granbarkborrarna förökade sig med sådan fart att skadorna blev omfattande också på tidigare friska träd.


Om Skogssällskapet

Skogssällskapet hjälper skogsägare att utveckla sina skogsfastigheter och är en av Sveriges största privata finansiärer av skoglig forskning. Vi ägs av en allmännyttig stiftelse och är fristående från ägarintressen i sågverk och industrier. Målet är att genom skräddarsydd skogsförvaltning berika våra egna och våra kunders skogar på olika värden, och att bruka skogen hållbart ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

Kontaktpersoner

Ulrika Lagerlöf
Kommunikationsansvarig, Skogssällskapet
Ulrika Lagerlöf
Lennart Nilsson
Skogsförvaltare Skogssällskapet i Dalarna
Lennart Nilsson
Rickard Undevik
Skogsförvaltare Skogssällskapet i Dalarna
Rickard Undevik