2020-11-26 06:10Pressmeddelande

Per-Olof Wedin ny styrelseordförande i Stiftelsen Skogssällskapet

Per-Olof Wedin var vd och koncernchef för Sveaskog under åren 2011-2019. I maj 2021 blir han styrelseordförande för Stiftelsen Skogssällskapet. Foto: Fredrik Persson/SveaskogPer-Olof Wedin. Foto: Fredrik Persson/Sveaskog

Styrelsen för Stiftelsen Skogssällskapet har valt Per-Olof Wedin till ny styrelseordförande efter Björn Sprängare. Per-Olof tillträder i maj 2021.

– Att under mer än femton år ha fått leda styrelsearbetet som ordförande i Skogssällskapet, för att utveckla företagets affärsidé då allt större krav ställs på ett hållbart skogsbruk, har för mig varit mycket inspirerande och givande. Företaget har hög kompetens i ledning och styrelse och fungerar väl trots rådande pandemibegränsningar. Tidpunkten för ett skifte av ordförande är därför väl vald, säger Björn Sprängare.

Per-Olof Wedin, som har haft en rad ledande ställningar inom skogsbranschen, tar över ordförandeposten vid styrelsens årsstämma i maj.

– Skogssällskapets verksamhet är till nytta för hela samhället, med forskningsfinansieringen och försöksytorna där nya skogsskötselmetoder testas. Dessutom är det en organisation som är fristående från virkesindustrin och som just nu befinner sig mitt i en tillväxtresa, vilket jag tycker känns väldigt spännande. Det är ett ärofyllt uppdrag att efterträda Björn Sprängare som ordförande för styrelsen, säger Per-Olof Wedin.  

Per-Olof Wedin var vd och koncernchef för Sveaskog under åren 2011-2019. Innan dess var han vd för Svevia och han har haft flera ledande befattningar inom SCA och Stora Enso. Per-Olof Wedin är även ledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien.


Om Skogssällskapet

På Skogssällskapet gör vi det enklare att äga skog. Vi hjälper skogsägare i Sverige, Finland, Lettland och Litauen att utveckla sina skogsfastigheter. Vi är fristående från ägarintressen i sågverk och industrier och skräddarsyr vår skogsförvaltning utifrån varje skogsägares egna mål med skogsfastigheten. Målet är att berika skogarna på olika värden, och att bruka skogen hållbart – ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. I Sverige har vi 22 kontor över hela landet – från Vilhelmina i norr till Hässleholm i söder. Huvudkontoret ligger i Göteborg. I Finland har vi kontor i Ingå, i Lettland har vi kontor i Cēsis och i Ludza, och i Litauen i Kaunas. Skogssällskapet ägs av en allmännyttig stiftelse som delar ut avkastningen till forskning om skog och naturvård, ca 15 miljoner kronor per år.

Kontaktpersoner

Ulrika Lagerlöf
Kommunikationsansvarig, Skogssällskapet
Ulrika Lagerlöf