2021-12-14 13:37Pressmeddelande

Skogsindex: Stigande skogsmarkspriser når nya rekordnivåer

Granskog. Foto: iStockFoto: iStock

Trenden med stigande skogsmarkspriser fortsätter att hålla i sig och når ständigt nya toppnoteringar. Även priserna i norra Sverige, som tidigare har stått relativt stilla, har nu ökat. Det berättar Ulrik Abelson, fastighetsexpert på Skogssällskapet. 

– Vi har en urstark fastighetsmarknad i hela Sverige där priserna stigit kontinuerligt under året för att nu under hösten accelerera mot nya toppnoteringar. När vi summerar 2021 kommer vi troligen se en 20- till 30-procentig ökning av skogsmarkspriserna. Jag har aldrig varit med om något liknande under hela mitt yrkesliv, det är liksom tjurrusning på fastighetsmarknaden med rekordhöga skogsmarkspriser, berättar Ulrik Abelson. 

Att det är säljarens marknad råder det ingen tvekan om. Kraftigt ökade priser på skogsmark betyder goda tider för den som ska sälja sin fastighet – men finns det köpare som är villiga att möta de höjda priserna?

– Ja, trots att priserna stiger märker vi att allt fler ser skogen som en intressant placering, både privatpersoner som söker en långsiktig investering, men även juridiska personer som köper bolagsskog. När det gäller fastigheter som juridiska personer kan förvärva är det en riktig huggsexa om objekten, säger Ulrik Abelson och fortsätter:

– Det som driver investeringsviljan är en låg ränta och bra virkespriser som gör att man kan finansiera en del av fastighetsköpet genom att avverka och få loss kapital. Dessutom ses skogen som ett bra alternativ med tanke på att andra tillgångsslag också är högt värderade, som aktiemarknaden och fastighetssektorn generellt. 

I Skogssällskapets skogsindex divideras marknadspris för en skogsfastighet med avkastningsvärdet för virket, vilket ger en kvot som kan användas i jämförelse med andra fastigheter. En låg kvot innebär att du får mer skog för pengarna, en hög kvot betyder att du betalar för annat än virke, som närhet till storstad, bra jakt, exploateringsmöjligheter etcetera. Eftersom avkastningvärdet har ökat lika mycket eller något mer än skogsmarkspriserna under perioden mars till september står Skogsindex stilla i Uppland och Mellannorrland och minskar något i övriga landet. 

– Men tar vi i beaktande att skogsmarkspriserna har fortsatt stiga kraftigt efter första september och under hela hösten så kommer förmodligen Skogsindex att öka framöver på bred front, säger Ulrik Abelson. 

Hur utvecklingen blir 2022 är beroende av hur ekonomin i allmänhet och konjunkturläget utvecklas, menar Ulrik Abelson.

– Här ser vi en stigande inflation och ett ränteläge som rör sig uppåt, dessutom är tendensen på bostadsmarknaden ett mer stabilt prisläge med svagare prisökningstakt jämfört med tidigare. Hur det hela kommer att påverka skogsmarkspriserna är ovanligt svårt att sia om, men en lite svalare marknad och en minskad prisökningstakt för skogsmark borde vara huvudscenariot.

Läs mer om höstens skogsindex på Skogssällskapets webbplats


Om Skogssällskapet

Skogssällskapet hjälper skogsägare att utveckla sina skogsfastigheter och är en av Sveriges största privata finansiärer av skoglig forskning. Vi ägs av en allmännyttig stiftelse och är fristående från ägarintressen i sågverk och industrier. Målet är att genom skräddarsydd skogsförvaltning berika våra egna och våra kunders skogar på olika värden, och att bruka skogen hållbart ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

Kontaktpersoner

Ulrika Lagerlöf
Kommunikationsansvarig, Skogssällskapet
Ulrika Lagerlöf
Ulrik Abelson
Fastighetskonsult, Skogssällskapet
Ulrik Abelson