2020-12-03 06:15Pressmeddelande

Skogsmark allt dyrare samtidigt som virkespriserna svajar

Vintervy över skog. Foto: MostphotosFoto: Mostphotos

Intresset för att investera i skog är fortsatt stort. Samtidigt ökar skillnaden mellan vad du betalar för skogsfastigheten och vad du kan få i avkastning från virket, visar Skogssällskapets Skogsindex.

– Det är tydligt att intresset för att investera i skog inte nödvändigtvis påverkas av virkesprisernas svängningar, säger Ulrik Abelson, fastighetskonsult på Skogssällskapet.

Utvecklingen på virkesmarknaden är tudelad – det är god efterfrågan på sågtimmer, men betydligt lägre på massaved. I Götaland har priserna på sågtimmer höjts efter sommaren, medan priserna i mellersta och norra Sverige ligger kvar på samma nivå som efter vårens sänkningar. Det här gör att avkastningsvärdet för skogsfastigheter i mellersta och norra landsdelarna sjunkit sedan föregående Skogsindex®* i mars. 

Samtidigt har skogsmarkspriserna fortsatt att stiga i hela landet, vilket gör att Skogssällskapets Skogsindex* är historiskt högt i norra och mellersta Sverige. En del av prisökningen för skogsmark kan vara kopplad till coronapandemin, säger Ulrik Abelson.

– Utbudet på skogsfastigheten har varit relativt lågt, man kan anta att folk avvaktar med att lägga ut sina fastigheter till försäljning i och med rådande tider. Samtidigt finns en stor efterfrågan på det som kommer ut på marknaden, särskilt på renodlade skogsfastigheter. Det leder till stigande priser i hela landet och framförallt då i södra Sverige där det finns en större köpargrupp.

Att efterfrågan på skogsfastigheter är hög kan förklaras med ett lågt ränteläge som gör det fördelaktigt att investera i skogen, säger Ulrik Abelson.

– Den låga räntan gör att det är gynnsamt att investera i skogsmark där man har en biologisk tillväxt som är högre än bankräntan. Befintliga skogsägare tar chansen att utöka sitt innehav, men även personer som inte ägt skog sedan tidigare ser skogen som en bra och trygg investering över tid. Dessutom har coronapandemin, med mindre resande som följd, gjort att många ser sig om efter att investera i något som finns på hemmaplan. Det ser vi också i en ökad efterfrågan och stigande priser på fritidshus.

Läs hela Skogsindex för hösten 2020 på Skogssällskapets webbplats

*Skogssällskapets Skogsindex: Skogssällskapets index bygger på aktuella marknadsbedömningar från hela landet. Genom att dividera marknadspriset för skogsfastigheter med avkastningsvärdet för virket får man en kvot som kan användas i jämförelse med andra fastigheter. Låg kvot innebär att du får mycket skog för pengarna, hög kvot betyder att du betalar för annat än virke (närhet till storstad, bra jakt, exploateringsmöjligheter etcetera). 


Om Skogssällskapet

På Skogssällskapet gör vi det enklare att äga skog. Vi hjälper skogsägare i Sverige, Finland, Lettland och Litauen att utveckla sina skogsfastigheter. Vi är fristående från ägarintressen i sågverk och industrier och skräddarsyr vår skogsförvaltning utifrån varje skogsägares egna mål med skogsfastigheten. Målet är att berika skogarna på olika värden, och att bruka skogen hållbart – ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. I Sverige har vi 22 kontor över hela landet – från Vilhelmina i norr till Hässleholm i söder. Huvudkontoret ligger i Göteborg. I Finland har vi kontor i Ingå, i Lettland har vi kontor i Cēsis och i Ludza, och i Litauen i Kaunas. Skogssällskapet ägs av en allmännyttig stiftelse som delar ut avkastningen till forskning om skog och naturvård, ca 15 miljoner kronor per år.

Kontaktpersoner

Ulrika Lagerlöf
Kommunikationsansvarig, Skogssällskapet
Ulrika Lagerlöf
Ulrik Abelson
Fastighetskonsult, Skogssällskapet
Ulrik Abelson