2021-10-04 07:38Pressmeddelande

Skogssällskapet har utsett Sveriges knasigaste träd

Slingriga, knöliga, spretiga och fantastiska. Under sommaren efterlyste Skogssällskapet bilder på knasiga träd och hundratals bilder från hela landet har kommit in. Nu har Skogssällskapet utsett de knasigaste träden i Sverige.

– Efterlysningen av de knasiga träden har väckt ett otroligt engagemang. Många svenskar har tagit sig ut i naturen för att upptäcka den mångfald som finns, säger Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet.

Bilderna som kommit in visar på en stor variation i ”knasighet”. Allt från träd som kryper längs marken, har mångtaliga stammar, har vuxit ihop med andra träd eller vuxit ihop med något helt annat – som grindar, skyltar eller stenar.

Det är i hård konkurrens som Skogssällskapet har utsett det knasigaste trädet i varje landskap, totalt 25 stycken. Även Stockholm har fått ett träd utsett, som är representativt för storstadsmiljön. Fotograferna har kontaktats för att få ett symboliskt pris.

– När vi utsåg de 25 träden för våra 25 landskap har vi velat få en bred representation av olika typer av ”knasighet”. Vi har velat täcka in olika fenomen som vi sett representerade bland de bilder som delats i sociala medier under sommaren, säger Karin Fällman Lillqvist.

Den svenska skogen brukas aktivt, men knasiga träd har ofta lågt virkesvärde och lämnas därför ofta kvar i skogen vid avverkning. De blir fågelbon och hem åt insekter och kan bli riktigt gamla.

– För oss på Skogssällskapet är det viktigt att skogen sköts ansvarsfullt och hållbart – så att den både ger klimatsmart råvara och är rik på biologisk mångfald. Genom att uppmärksamma knasiga träd vill vi bidra till att öka människors kunskap om skogen, säger Karin Fällman Lillqvist.

Alla bilder på de knasiga träden finns för nedladdning i Skogssällskapets pressrum.

Så uppstår knasiga träd

  • Ofta finns knasiga träd i närheten av hagmarker. De kan i ung ålder ha blivit betade av djur så att trädet skickat upp flera nya toppskott och därför till slut fått flera stammar.
  • Trädet kan växa in i metallföremål, som taggtråd eller hästskor, så att märkliga formationer bildas.
  • Trädet kan ha genetiska defekter som får det att krypa fram efter marken i stället för att växa uppåt.
 


Om Skogssällskapet

Skogssällskapet hjälper skogsägare att utveckla sina skogsfastigheter och är en av Sveriges största privata finansiärer av skoglig forskning. Vi ägs av en allmännyttig stiftelse och är fristående från ägarintressen i sågverk och industrier. Målet är att genom skräddarsydd skogsförvaltning berika våra egna och våra kunders skogar på olika värden, och att bruka skogen hållbart ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

Kontaktpersoner

Ulrika Lagerlöf
Kommunikationsansvarig, Skogssällskapet
Ulrika Lagerlöf
Karin Fällman Lillqvist
Hållbarhetschef, Skogssällskapet
Karin Fällman Lillqvist
Ansvarig för Skogssällskapets anslagsprocess och hållbarhetsarbete.