2020-05-25 12:18Pressmeddelande

Skogssällskapets hållbarhetsredovisning 2019

Väg. Foto: Mostphotos

Skogssällskapets hållbarhetsredovisning för 2019 är nu färdig, och finns att läsa i sin helhet på Skogssällskapets webbplats. Karin Fällman, Skogssällskapets hållbarhetschef, säger att målet har varit att göra den enkel att ta till sig. 

– Hållbarhetsbegreppet är helt centralt i hela vår verksamhet, eftersom Skogssällskapet ägs av en allmännyttig stiftelse vars mål är en hållbar utveckling av skog och mark. Vår avkastning delar vi varje år ut till forskning och med hållbarhetsredovisningen vill vi visa på det positiva vi bidrar med i skogen och samhället, men också vilka utmaningar vi står inför och hur vi jobbar aktivt med dem, berättar hon. 

Hållbarhetsredovisningar, liksom årsredovisningar, riskerar att bli en skrivbordsprodukt, säger Karin Fällman. Därför har extra vikt lagts vid att göra årets hållbarhetsredovisning lättillgänglig. 

– Vi hoppas att hållbarhetsredovisningen ska kännas intressant och relevant för alla våra kunder men också för andra skogsägare som är nyfikna på oss. Vi vill ju att den ska bli läst och använd, säger Karin Fällman.

Skogssällskapets hållbarhetsredovisning hittar du här

 


Om Skogssällskapet

På Skogssällskapet gör vi det enklare att äga skog. Vi hjälper skogsägare i Sverige, Finland, Lettland och Litauen att utveckla sina skogsfastigheter. Vi är fristående från ägarintressen i sågverk och industrier och skräddarsyr vår skogsförvaltning utifrån varje skogsägares egna mål med skogsfastigheten. Målet är att berika skogarna på olika värden, och att bruka skogen hållbart – ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. I Sverige har vi 23 kontor över hela landet – från Vilhelmina i norr till Hässleholm i söder. Huvudkontoret ligger i Göteborg. I Finland har vi kontor i Ingå, i Lettland har vi kontor i Cēsis och i Ludza, och i Litauen i Kaunas. Skogssällskapet ägs av en allmännyttig stiftelse som delar ut avkastningen till forskning om skog och naturvård, ca 15 miljoner kronor per år.

Kontaktpersoner

Ulrika Lagerlöf
Kommunikationsansvarig, Skogssällskapet
Ulrika Lagerlöf
Karin Fällman
Hållbarhetschef, Skogssällskapet
Karin Fällman
Ansvarig för Skogssällskapets anslagsprocess och hållbarhetsarbete.