2021-09-15 03:40Pressmeddelande

Skogssällskapets kommunskogsenkät: Varannan kommun har satsat på skogstrivsel under pandemin

Fötter i skogsmiljö. Foto: Ulrika Lagerlöf/SkogssällskapetFoto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet

Varannan skogsägande kommun, 51 procent, har gjort anpassningar i sina rekreationsskogar under coronapandemin, visar en ny undersökning som stiftelsen Skogssällskapet har genomfört bland landets kommuner. Det ligger i linje med att en majoritet av svenskarna uppger att pandemin har gjort att de vill vistas mer i skog och mark framöver.

– Skogen är ett ställe där vi kan fylla på med energi, inte minst under en pandemi när det sociala livet går på sparlåga. Genom välskötta och tillgängliga rekreationsskogar kan kommunerna bidra till bättre folkhälsa, säger Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet.

Var sjätte kommun, 16 procent, svarar att de har gjort anpassningar i sina rekreationsskogar till följd av pandemin. 35 procent svarar att de har gjort sådana anpassningar, men att de var planerade redan innan pandemin. Samtidigt svarar fyra av tio kommuner, 41 procent, att kommunen inte har tillgängliggjort skogarna ytterligare under pandemin. Det visar en ny undersökning som stiftelsen Skogssällskapet har genomfört bland landets kommuner.

Den kommunägda skogen är en resurs för invånarnas folkhälsa. I en rekreationsskog anpassas skogsskötseln för att skapa större estetiska värden, något som ofta kombineras med högre ambitioner för naturvården. Dessutom är tillgänglighet en viktig fråga – med ordentliga stigar, god sikt runt motionsspår för ökad trygghet och skyltning så att besökaren hittar rätt.

– Genom att sköta kommunens skogar ansvarsfullt kan ekonomi, biologisk mångfald, klimatnytta och sociala värden samverka. Vi på Skogssällskapet vill bidra med ökad kunskap om skogens alla värden, säger Karin Fällman Lillqvist.

Rekreationsskogar är tätortsnära skogar med ett visst besökstryck. Dit räknas till exempel närskogar, friluftsskogar, uppehållsplatser och stigar och leder – skogar som är anpassade för friluftsliv och rekreation, och som har stor betydelse för folkhälsan. Utöver detta kan kommunerna också äga skogar som har andra primära syften.

Sju av tio svenskar, 73 procent, tror att coronapandemin har gjort att de vill vistas något eller mycket mer i skog och mark framöver, visar en Sifoundersökning beställd av Skogssällskapet.

Fakta om rekreationsskogar

  1. Tack vare allemansrätten har vi i Sverige möjlighet att röra oss fritt i skog och mark på ett sätt som är unikt i världen.
  2. Att skogen är en viktig plats för rekreation och upplevelser är inget nytt, men i dag diskuteras allt mer vilken positiv inverkan skogen har på oss människor.
  3. Skogen som en plats för återhämtning från bland annat stressjukdomar har uppmärksammats, och 2017 kom skogsbad in som nyord på Språkrådets lista.

Så genomfördes undersökningen

Skogssällskapet skickade en elektronisk enkät till Sveriges samtliga 290 kommuner och 170 av dem svarade. Enkäten var öppen mellan den 7 maj och 7 juni 2021. På frågan ”Har kommunen gjort eller planerar att göra några anpassningar i sina rekreationsskogar för att underlätta för kommuninvånarna att vistas ute i skogen under coronapandemin?” svarade 35 procent ”Ja, kommunen har gjort sådana anpassningar men de var planerade redan innan pandemin”, 16 procent svarade ”Ja, kommunen har gjort sådana anpassningar till följd av pandemin” och 41 procent svarade ”Nej, kommunen har inte gjort några tillgänglighetsanpassningar under pandemin”. 9 procent svarade ”tveksam, vet ej”.


Om Skogssällskapet

Skogssällskapet hjälper skogsägare att utveckla sina skogsfastigheter och är en av Sveriges största privata finansiärer av skoglig forskning. Vi ägs av en allmännyttig stiftelse och är fristående från ägarintressen i sågverk och industrier. Målet är att genom skräddarsydd skogsförvaltning berika våra egna och våra kunders skogar på olika värden, och att bruka skogen hållbart ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

Kontaktpersoner

Ulrika Lagerlöf
Kommunikationsansvarig, Skogssällskapet
Ulrika Lagerlöf
Karin Fällman Lillqvist
Hållbarhetschef, Skogssällskapet
Karin Fällman Lillqvist
Ansvarig för Skogssällskapets anslagsprocess och hållbarhetsarbete.