2020-04-14 10:29Pressmeddelande

Smart användning av skördardata ger dig en bättre bild av din skog

Skördare. Foto: Thomas AdolfsénModerna skördare samlar in en stor mängd data vid avverkning, data som kan användas för att göra skattningar över ännu ej avverkad skog. Foto: Thomas Adolfsén

I ett nyligen avslutat forskningsprojekt som Skogssällskapet finansierat har Skogforsk tagit fram metoder som, på ett kostnadseffektivt sätt, kan ge skogsägare en mer aktuell bild av sin skog genom digital skördardata.  

– Vi tror att skogsägare i hela landet vill ha tillgång till digitala skogsbruksplaner som är kontinuerligt ajourhållna, säger Erik Willén, processledare på Skogforsk.

Den metod som Skogforsk presenterat bygger på att utnyttja – och återanvända – de stora mängder data som regelbundet produceras av landets skördare. 

Skogsstyrelsens nationella Skogliga Grunddata bygger på tidskrävande fältinventeringar och på flygburna laserskanningar, vilka av kostnadsskäl bara kunnat utföras med flera års mellanrum. Dagens skogsbruksplaner baseras därför ofta på gammal data. 

– Med vår metod kan vi uppdatera Skogliga Grunddata om den hunnit bli inaktuell. Det görs med en teknik där skördardata från utförda avverkningar utnyttjas för att göra skattningar av liknande men ännu inte avverkade skogar. Sådan information blir mer aktuell och anpassad till de lokala förhållandena än om man använder de traditionella skattningsmetoderna, säger Erik Willén.

Modellens skattningar gäller till exempel trädhöjd, grundyta, medeldiameter och virkesvolym. Datan används sedan för bland annat skogsskötselåtgärder och planering av nya avverkningar.

Mattias Berglund, skogsskötselchef på Skogssällskapet, understryker att projektets resultat kan leda till betydande förbättringar.

– Skogsbruksplanerna är vårt absolut främsta planeringsinstrument. Att kunna få en så mycket snabbare uppdatering av dessa planer låter som musik i mina öron. Det blir en viktig tillgång i vårt arbete med att förvalta och utveckla kundernas skogsfastigheter, säger Mattias Berglund. 

– En stor del av överskottet från vår verksamhet går till forskning. De övergripande målen är att öka kunskapen, utveckla skogsbruket och därmed främja en hållbar utveckling av skog och mark. Det här projektet passar väldigt väl in i det sammanhanget, tillägger Mattias Berglund.

Läs mer om projektets resultat på Skogssällskapets webbplats

 


Om Skogssällskapet

På Skogssällskapet gör vi det enklare att äga skog. Vi hjälper skogsägare i Sverige, Finland, Lettland och Litauen att utveckla sina skogsfastigheter. Vi är fristående från ägarintressen i sågverk och industrier och skräddarsyr vår skogsförvaltning utifrån varje skogsägares egna mål med skogsfastigheten. Målet är att berika skogarna på olika värden, och att bruka skogen hållbart – ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. I Sverige har vi 23 kontor över hela landet – från Vilhelmina i norr till Hässleholm i söder. Huvudkontoret ligger i Göteborg. I Finland har vi kontor i Ingå, i Lettland har vi kontor i Cēsis och i Ludza, och i Litauen i Kaunas. Skogssällskapet ägs av en allmännyttig stiftelse som delar ut avkastningen till forskning om skog och naturvård, ca 15 miljoner kronor per år.

Kontaktpersoner

Ulrika Lagerlöf
Kommunikationsansvarig, Skogssällskapet
Ulrika Lagerlöf
Erik Willén
Processledare digitalisering, Skogforsk
Erik Willén