2021-06-10 05:38Pressmeddelande

Stigande priser på både virke och skogsmark

Virkespriserna fortsätter att stiga. Foto: Ulrika Lagerlöf/SkogssällskapetVirkespriserna fortsätter att stiga. Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet

Skogen är hetare än någonsin. Trots pandemi fortsätter skogsmarkspriserna att stiga och nå nya rekordnivåer – samtidigt som virkesmarknaden också är het och där dragloket är den starka trävarumarknaden. Det visar Skogssällskapets Skogsindex, där marknadspriset för skogsfastigheter jämförs med avkastningsvärdet från virket. 

Virkespriserna har fortsatt att stiga under våren. Framför allt ser man stora prishöjningar på sågtimmer – men även kubbsortiment och massaved har kommit starkt, särskilt under april och maj.

– Sågverksindustrin går på högvarv, det är all time high just nu. Det finns en stor efterfrågan på sågade trävaror vilket driver prisnivån på virket uppåt. Det är framför allt en stark exportmarknad på trävaror, även understödd av god inhemsk efterfrågan, som satt fart på utvecklingen, berättar Skogssällskapets fastighetskonsult Ulrik Abelson och fortsätter:

– Pappers- och massavedsindustrin har haft det motigt ett tag, men nu ser vi en ljusning då massapriserna på världsmarknaden gått upp. 

Trenden med stigande skogsmarkspriser fortsätter att hålla i sig, och Ulrik Abelson konstaterar att pandemin bidragit till en glödhet fastighetsmarknad där allt fler vill investera i skog.

– I pandemins början var man orolig för hur marknaden skulle utveckla sig och man befarade en försvagning – men det har blivit helt tvärtom. Ökade fastighetspriser, nya höjningar på virkespriserna och en stark efterfrågan på skogsmark har skapat ett helt annat scenario än de flesta förväntade sig då.

Sammantaget sedan september är virkesprishöjningarna, och därmed ökningen av avkastningsvärdet för skogsfastigheter, högre än prisökningen på skogsmark. Nu under våren bedöms skogsmarkspriserna skjuta iväg till nya toppnoteringar samtidigt som virkespriserna har höjts med start i södra Sverige.

– Hur det kommer att utveckla sig framöver är såklart svårt att sia om, det mesta talar dock för att prisuppgången på skogsmark fortsätter ett tag till. Men då det är höga nivåer på både börsen och fastighetsmarknaden är fallhöjden stor om det blir en tillbakagång. Det finns alltså en risk att det kommer bli en viss justering på marknaden, men det återstår att se, säger Ulrik Abelson. 

Läs hela Skogsindex för våren 2021 på Skogssällskapets webbplats

 


Om Skogssällskapet

På Skogssällskapet gör vi det enklare att äga skog. Vi hjälper privata och offentliga skogsägare att utveckla sina skogsfastigheter. Vi är fristående från ägarintressen i sågverk och industrier och skräddarsyr vår skogsförvaltning utifrån varje skogsägares egna mål med skogsfastigheten. Målet är att berika skogarna på olika värden, och att bruka skogen hållbart – ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. I Sverige har vi 22 kontor över hela landet – från Vilhelmina i norr till Hässleholm i söder. Skogssällskapet ägs av en allmännyttig stiftelse som delar ut avkastningen till forskning om skog och naturvård, ca 15 miljoner kronor per år.

Kontaktpersoner

Ulrika Lagerlöf
Kommunikationsansvarig, Skogssällskapet
Ulrika Lagerlöf
Ulrik Abelson
Fastighetskonsult, Skogssällskapet
Ulrik Abelson