Skogsindex vår 2019

I söder stiger nu Skogsindex jämfört med hösten 2018, eftersom fastighetspriserna ökat i Götaland samtidigt som virkespriserna nu börjar sänkas. I norr är det tvärtom – Skogsindex sjunker eftersom virkesprishöjningarna har slagit igenom senare där än i övriga landet.