Skogssällskapets Skogsindex vår 2020

Excelfil med statistik för prisutvecklingen på skogsmark och virke i olika delar av landet, från 2010 fram till våren 2020. Skogssällskapets index bygger på aktuell prisrapportering från hela landet. Genom att dividera marknadspris för en skogsfastighet med avkastningsvärdet för virket får man en kvot som kan användas i jämförelse med andra fastigheter. Låg kvot innebär att du får mycket skog för pengarna, hög kvot betyder att du betalar för annat än virke (närhet till storstad, bra jakt, exploateringsmöjligheter etcetera).