Knasiga träd

Överallt i skogen finns det träd som ser annorlunda ut. Eftersom de har lågt virkesvärde lämnas de ofta vid avverkning som så kallade ”evighetsträd” för att gynna den biologiska mångfalden. Träd som ser ut att kärleksfullt slingra sig runt varandra, ser ut att äta upp varandra, träd som ser ut som figurer eller växer på ovanliga sätt. Ofta finns knasiga träd i närheten av hagmarker. De kan i ung ålder ha blivit betade av djur så att trädet skickat upp flera nya toppskott och därför till slut fått flera stammar. Trädet kan ha vuxit in i metallföremål, som taggtråd eller hästskor, så att märkliga formationer bildas. Trädet kan också ha genetiska defekter som får det att krypa fram efter marken i stället för att växa uppåt.